Stručna rasprava sa inostranim učesnicima

Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH

 

utorak 29. maj 2018. godine, 14:00 sati

Pravni fakultet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7

Sala za sjednice, II sprat

Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom u Sarajevu organizira stručno savjetovanje o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH. Riječ je o drugom savjetovanju kojim se nastavlja rasprava o ovoj temi u Srbiji novembra 2016. godine (Visoki savet sudstva Srbije). Razmotriće se postojeći BiH-model u vezi sa slovenačkim rješenjima i iznijeće se zapažanja i preporuke koje se odnose na ocjenjivanje rada sudija i tužilaca. Posebna pažnja biti će posvećena identifikaciji slabosti u postojećim sistemima. Navedena pitanja su od centralnog značaja za nosioce pravosudnih funkcija jer se uspostavljanjem uravnoteženog sistema vrednovanja fokus pomjera sa dnevnopolitičkih ocjena na stručne kriterije. Uravnoteženi sistem podrazumijeva optimiranje odnosa između broja i težine obrađenih predmeta (kvantieta i kvaliteta) i osigurava napredovanje u karijeri koje favorizira stručnost svakog sudije.

Za skup su pripremljene ekspertize: sudinice Vrhovnog suda Federacije BiH, Božidarke Dodik, tužioca Tužilaštva BiH, Džermina Pašića, saradnika Suda BiH, Demirela Delića, i o slovenačkom modelu predsjednika Okružnog suda u Ljubljani, Marjana Pogačnika.

Ekspertize su objavljene na web stranici Centra za javno pravo (www.fcjp.ba, sekcija projekti), a prijave za učešće na skupu putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem telefona 033 262 715.

Zaključke sa stručne rasprave možete preuzeti ovdje. 

Predsjednik FCJP

prof. dr. Edin Šarčević

Go to top