Ovdje možete preuzeti broj 11 časopisa Sveske za javno pravo

Socijaldemokratska partija BiH je krajem novembra 2012. godine na adresu Vijeća ministara uputila prijedlog zakona koji su donešeni na osnovu Sporazuma o dogovoru i principima sudjelovanja u vlasti političkih stranaka HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, SBB i SDP BiH od 20. 12. 2012, kao i Sporazuma SNSD i SDP BiH o programsko-projektnoj saradnji. Osam zakonskih izmjena treba da zahvati u osam područja javnog prava: zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, Centralnu banku, Vanjskotrgovinsku komoru, državnu službu u institucijama BiH, izbore, sukob interesa u institucijama vlasti, Visoko sudsko i tužilačko vijeće i javne nabavke. Uz sve to dogovor sadrži niz aktivnosti oko upravljanja i raspodjelom dobiti u Elektroprenosu. CJP će pažljivo pratiti realizaciju predloženih rješenja. Nas zanimaju prognoze u pogledu posljedica koje mogu nastupiti novom zakonskom regulacijom: da li su predložene promjene zaista u funkciji poboljšanja ekonomske situacije u zemlji i jačanja institucionalne efikasnosti, kako to utvrđuju predlagači.

Već u ovom broju donosimo analize koje obrađuju područja iz prijedloga zakonskih izmjena. Otvaramo nekoliko zanimljivih problema iz područja javnih nabavki i, najdirektnije, ocjenu pozicije tužilaštva u političkom sporazumu SNSD/SDP. Ostale teme su smještene na presjeku metodoloških rasprava i prikaza aktuelnih pravnih trendova, što uključuje i izbor zanimljivijih judikata ustavnih sudova regije.

Sa ovim brojem ulazimo u godinu koja će donijeti članstvo Hrvatske u evropskim integracijama, produbljivanje ustavnopravne krize u Bosni i Hercegovini i javnopravnu konsolidaciju Srbije, i to s obzirom na status Kosova i na pretpostavke otvaranja pregovora o pristupu evropskim integracijama. Sve su to tematska područja koja su u fokusu Centra za javno pravo. Njihovu kompetentnu obradu od ovog broja jamči i redakcijski odbor: Sevima Sali­Terzić (saradnica Ustavnog suda BiH, Sarajevo), dr. Alen Rajko (sudac i v. d. predsjednika Upravnog suda Rijeka), prof. dr. Vladan Petrov (profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu, Beograd).

Sveske za javno pravo idu dalje, čitaocima želimo ugodnu lektiru.

Go to top