Zaštita ljudskih prava: Kako to rade ombudsmani Bosne i Hercegovine

U okviru FCJP je objavljeno više analiza rada Institucije ombudsmana BiH. Rezultati su sabrani u knjizi „Ombudsmani za ljudska prava: Bilans jednog neuspjeha“ (Sarajevo 2017). Knjiga dokumentira da nakon prvobitnog uspjeha, Institucija zadnjih godina bilježi značajan pad u nivou zaštite ljudskih prava. To se jednako odnosi na sadržaj i vrstu konkretnih mjera kao i na stručnu i blagovremenu obradu predmeta. Pokazalo se da trenutna struktura Institucije i njeni rukovodioci nemaju potreban kapacitet da ombudsmane dovedu u funkciju zbog koje su uspostavljeni, a da Instituciji vrate status koji je imala u prvoj fazi postojanja. U okviru Fondacije nastavljamo sa praćenjem rada ombudsmana na rješavanju konkretnih predmeta i prikazom predmeta Aide Hunček-Pita, koji se može preuzeti ovdje, ponovo skrećemo pažnju na skoro skandaloznu površnost i nestručnost u obradi jednog predmeta iz područja diskriminacije.

(objavljeno 24. 04. 2018)

Go to top