Dr. iur. habil. Edin Šarčević (1958) izv. profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu: studij pravnih nauka u Sarajevu (dipl. pravnik, 1981), Beogradu (magistar pravnih nauka, 1988) i Saarbrückenu (doktor prava 1992); habilitacija za područje državnog prava, opšte teorije države, međunarodnog i evropskog prava (Pravni fakultet Leipzig, 1999/2002).

Publikacije (izbor): Ustav iz nužde: Prilog konsolidaciji ustavnog prava Bosne i Hercegovine, Rabic – ECLD, Sarajevo 2010; Dejtonski ustav: Karakteristike i karakteristični problemi, Fondacija Konrad-Adenauer, Sarajevo 2009; Religionsfreiheit und der Streit um den Ruf des Muezzins, Leipziger Juristische Vorträge, tom 46, Leipzig 2000; Das Bundesstaatsprinzip, Jus Publicum – tom 55, Mohr Siebeck, Tübingen 2000; Ustav i politika. Kritika etničkih ustava i postrepubličkog ustavotvorstva u Bosni i Hercegovini, Ljubljana/Sarajevo 1997.

Članstvo: IVR (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilospohie); VDStRL (Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer); ANUBiH (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

F CJP: predsjednik

Područje rada: državno i ustavno pravo, evropsko pravo, međunarodno javno pravo, opšta teorija države i prava

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 061 620 979


 

Mag. Faris Vehabović (1967) sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, bivši ad hoc sudija Evropskog suda za ljudska prava, bivši potpredsjednik Ustavnog suda Federacije BiH, bivši registrar Ustavnog suda BiH; Studij pravnih nauka u Sarajevu (dipl. pravnik, 1993) pravosudni ispit (2001); magistar Evropskih studija (Interdisciplinarni postdiplomski studiji Univerziteta Sarajevo i Univerziteta u Bologni, 2005).

Publikacije (izbor): Odnos Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ACIPS Sarajevo 2006; Pravna analiza inicijativa za ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2006; Izvještaj o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2008; Odnos konstitutivnih naroda, ostalih i manjina, odnosno pitanje zaštite kolektivnih prava, ACIPS Sarajevo 2009; Komentar zakona o zabrani diskriminacije, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2010.

F CJP: vanjski saradnik

Područje rada: ustavno i parlamentarno pravo i ljudska prava

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 061 215 017


Mr. Mirza Korajlić (1982) dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006), magistar Poslovnog prava Europske unije (Regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Europske unije").

Publikacije: Izborni modaliteti Predsjedništva BiH (poticaj odluke Sejdić/Finci), Sveske za javno pravo br. 3, Sarajevo 2011; Presuda Sejdić i Finci protiv BiH: Konkretne posljedice - prvi pregled, koautor, Sveske za javno pravo br. 1-2, Sarajevo 2010.

F CJP: saradnik, webmaster

Područje rada: ustavno pravo, pravo Evropske unije, opšta teorija države i prava i uporednopravni sistemi

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


 

Mr. Ena Gotovuša (1988) asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za oblast krivično-procesno pravo: bachelour prava (Pravni fakultet u Sarajevu, 2010), završen master studij 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, tema: Praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti radnih i socijalnih sporova, pravosudni ispit (2015), advokatski ispit (2016). Priznanje "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu", najbolji student prvog i drugog ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Publikacije: Posebni pritvorski razlog „uznemirenje javnosti“ kroz praksu Ustavnog suda BiH, Sveske za javno pravo br. 32, Sarajevo 2018; Pitanje državne imovine - postoji li rješenje?, Sveske za javno pravo br. 5, Sarajevo 2011; Zakoni o katastru Republike Srpske: Političko poigravanje sa pravom na imovinu, Sveske za javno pravo br. 7, Sarajevo 2012; Izučavanje predmeta ustavno pravo u sistemu visokog obrazovanja u BiH, Sveske za javno pravo br. 12, Sarajevo 2013, Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH: nacrt, izmjene i dopune (ZOSPI BiH), Fondacija Centar za javno pravo 2014 i drugi.

F CJP: saradnica

Područje rada: krivično i krivično-procesno pravo, ustavno pravo, ljudska prava – prevencija i suzbijanje nasilja na osnovu roda/spola u BiH, krivično pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 061 250 572


 

Sabine Willenberg MA (1977) doktorantica na Friedrich-Schiller-Univerzitetu Jena i predavač na Institutu za Političke nauke Univerziteta Leipzig, studij političkih nauka, ekonomije i nauke o istočnoj i jugoistočnoj Evropi (Magistra Atrium 2003), steipendistica na DFG-kolegu „Kolektivna orijentiranja i društvene strukture u jugoistočnoj Evropi“ na Friedrich-Schiller-Univerzitetu Jena (2006-2009), praktikum u OSCE-Misiji u Bosni i Hercegovini.

Publikacije (izbor): Zwischen Daytonisierung und Europäisierung? Zur Rolle der EU im Nachbarschaftsverhältnis von Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien, u: Olaf Leiße (Hg.): Die Beziehungen der Europäischen Union mit Südosteuropa. Berlin 2010, s. 59-80;  Slowenien, u: Weidenfels/Wessels (Hg.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2010, s. 433-436; Regionale Aussöhnung und Stabilisierung durch Recht? Zur aktuellen Inanspruchnahme des Internationalen Gerichtshofs im postjugoslawischen Raum, u: Südosteuropa Mitteilungen 01-2009, s. 50-63; Ordnet Kosovo den Balkan neu? Serbiens Nachbarn und die Anerkennung des Kosovo, u: Südosteuropa Mitteilungen 04/2008, s. 16-33.

F CJP: vanjska saradnica

Područje rada: vanjska politika, regionalne kooperacije, transformacije i europeizacija u postjugoslovenskom području, EU-politika zapadnog balkana, politika prošlosti, ICTY, IGH

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Aida Hunček-Pita (1964) dipl. pravnik

Publikacije: Da li je u Bosni i Hercegovini moguće uspostaviti sistem socijalne zaštite na državnoj razini: pravni osnov i njihove dopune, Socijalna zaštita u BiH i okruženju, Sarajevo 2012; Pravna (ne)utemeljenost medijskih kampanja iz Republike Srpske, Pravosuđe u medijima, Sarajevo 2012; Referendum u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 6, Sarajevo 2011; Umjeće nelogičnog zaključivanja: Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – U2/11, Sveske za javno pravo br. 8, Sarajevo 2012; Usvajanje budžeta RS-a za 2011. i Zakon o izvršenju budžeta RS-a za 2011. – pitanje ustavnosti, Sveske za javno pravo br. 5, Sarajevo 2011; Migracija i azil u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 7, Sarajevo 2012.

F CJP: vanjski saradnik

Područje rada: civilno društvo, lokalna samouprava, socijalna zaštita, referendum, imigraciono pravo, azil i stalni boravak

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Ervin Mujkić (1982) Načelnik Sektora za pravne poslove i ljudske resurse Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla: dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006), pravosudni ispit (2011), student drugog ciklusa studija - krivično-pravni smjer na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Publikacije: Sistem zdravstva u Bosni i Hercegovini: stanje i pravci moguće reforme, Sveske za javno pravo br. 5, Sarajevo 2011; Državna imovina u Bosni i Hercegovini – geneza problema, Državna imovina: Entitetsko ili državno vlasništvo?, Sarajevo 2012; (Ne)zakonitost imenovanja upravnih odbora javnih ustanova u Tuzlanskom kantonu, Sveske za javno pravo br. 12, Sarajevo 2013; Ostvarivanje prava pacijenata u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 14, Sarajevo 2013.

F CJP: saradnik

Područje rada: medicinsko pravo, radno pravo, krivično pravo, stvarno pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dr. sc. Alen Rajko (1970) sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci: pravni studij u Rijeci (dipl. pravnik, 1994), poslijediplomski znanstveni studij upravno-političkog smjera u Zagrebu (magistar pravnih znanosti, 1999), pravosudni ispit (1999), doktor pravnih znanosti (Zagreb, 2008), izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (2013).

Publikacije (izbor): autorske knjige Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2008), Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim jedinicama (2010), Zakon o upravnim sporovima (2010), Informacijsko upravno pravo (2011), koautor u dvadesetak knjiga i zbornika, ukupno približno 700 bibliografskih jedinica, primarno s područja upravnoga, informacijskog, ustavnog i radnog prava.
 
Sveske za javno pravo: Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela u Hrvatskoj – koristan, ali loše normiran upravnoprocesni institut (5/11), Antinomije u hrvatskom zakonodavstvu na području informacijskoga upravnog prava (6/11), Moguća poboljšanja regulacije radnih odnosa državnih i lokalnih dužnosnika u Hrvatskoj (9/12), Početak provedbe reforme upravnog spora u Hrvatskoj (10/12), Troškovi upravnog spora u Hrvatskoj – legislativni korak unatrag (12/13), Izvršenje presuda upravnih sudova u Hrvatskoj - otvorena pitanja i mogućnosti njihova rješavanja (14/13), Poslovne tajne javnih poduzeća u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi (21/15), Povodom ustavnosudskog ukidanja članka 79. hrvatskog Zakona o upravnim sporovima – prijedlog novog uređenja troškova upravnog spora (26/16).

Članstvo: Akademija pravnih znanosti Hrvatske; Institut za javnu upravu (Zagreb); Udruga hrvatskih sudaca, Association of European Administrative Judges; Alumni Harvard Kennedy School – Executive Education.
 
F CJP: stalni suradnik za Republiku Hrvatsku (do listopada/oktobra 2017. godine)

Područje rada: pristup informacijama, upravni postupak i upravni spor, radni odnosi u javnom sektoru, lokalna samouprava

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Sevima Sali-Terzić (1961) viša pravna savjetnica na Ustavnom sudu BiH: studij pravnih nauka u Sarajevu (dipl. pravnica,1983), pravosudni ispit (1988). Ranije advokatica i direktorica u organizaciji Global Rights-Partners for Justice - BiH program; pravna savjetnica u International Human Rights Law Group i ABA CEELI; sutkinja na Općinskom sudu u Sarajevu, a prije rata šef pravnog odjela u ZOIL «Dunav» Sarajevo. U periodu od 1998-2000. članica Odbora FOD Pravnog centra u Sarajevu, a sada predsjednica Upravnog odbora FOD BiH i članica Upravnog odbora u Human Rights & Governance Grants Program u Budimpešti. Također, predavač u «Školi strateškog komuniciranja» Medija Centra Sarajevo i predavač na seminarima o primjeni Evropske konvencije pred domaćim sudovima u organizaciji Odsjeka krivične odbrane – Sektor za pravosudne organe Ministarstva pravde BiH.

Publikacije (izbor): ko-autorica knjige «Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima – Instrumenti Ustava Federacije BiH» (Pravni centar Sarajevo, 1996); ko-autorica studije «Međunarodne politike podrške zemljama jugoistočne Evrope - Lekcije (ne)naučene u BiH» (FOD BiH, 2002); «Ustavni sistem i zaštita ljudskih prava u BiH», «Nacionalni mehanizmi ravnopravnosti spolova u BiH» i «Ekonomska i socijalna prava u zakonima u BiH» (B.a.B.e. Zagreb, 2001-2003); «Žene i mediji» (B.a.B.e. Zagreb, 2005); ko-autorica studije «Procjena demokratije u BiH» (FOD BiH, 2005); ko-autorica «Studije kompatibilnosti zakona u BiH sa Evropskom konvencijom» (Vijeće Evrope, 2006); «Much wrangling about Bosnia and Herzegovina’s next constitution but little real debate» (Europe’s World, 2007); ko-autorica analize «Strategije isključivanja: govor mržnje u BH javnosti» (Media Centar Sarajevo, 2010).

F CJP: vanjska saradnica

Područje rada: ljudska prava, ustavno pravo, građansko i krivično pravo, mediji

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Sandra Marković (1968) viša ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske: pravni studij u Zagrebu (dipl. pravnica, 1992), pravosudni ispit (1994), polaznica doktorskog studija Javno pravo i javna uprava (Pravni fakultet u Zagrebu). 

Publikacije (izbor): Procjena primjene dvaju suprotstavljenih stavova kroz praksu Ustavnog suda (Načelo proporcionalnosti/razmjernosti); Odstupanje suda od prethodno iskazanog pravnog stajališta bez navođenja razloga; Profesionalna odgovornost odvjetnika i naknada štete; Ustavna zaštita prava vlasništva u svjetlu stavova Ustavnog suda Republike Hrvatske; Ustavno pravo na čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva; Pravilo in dubio pro reo u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske; Načelo „jednakosti oružja“ kao jedan od zahtjeva prava na pravično suđenje; Ustavno pravo na žalbu i konvencijsko pravo na djelotvorno pravno sredstvo; Predsjednički izbori u praksi Ustavnog suda; Terorizam i druga krizna stanja suvremenog društva i njihov utjecaj na ograničavanja ljudskih prava i demokraciju; Kontrola ustavnosti pritvorskih odluka; Granice ovlasti prilikom donošenja podzakonskog akta; Pravni odnosi u izvanbračnoj zajednici kroz ustavnosudsku praksu. Ukupno više od 60 znanstvenih i stručnih radova, primarno s područja ustavnog prava.

Članstvo: Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

F CJP: suradnica

Područje rada: ustavno pravo, konvencijsko pravo i praksa, zaštita ljudskih prava i sloboda, apstraktna ocjena ustavnosti i zakonitosti

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Nives Kopajtich-Škrlec (1965) koordinatorica poslova za Udrugu gradova u RH: pravni studij u Zagrebu (dipl. pravnica, 1990), polaznica poslijediplomskog studija upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Publikacije (izbor): Lokalni izbori i referendum (1996), Područni ustroj Republike Hrvatske (1999), Ustrojstvo državne vlasti i lokalne samouprave i pravno utemeljenje decentralizacije (2002), Kockom do kocke (2007), Dobro je voditi dobro – liderstvo i lokalna samouprava (2008), Službenički odnosi (2008), Novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2009), Izabran u vijeće – što sad? (2011), autorica i koautorica više knjiga te brojnih članaka na temu lokalne samouprave, izbornog sustava i područnog ustrojstva lokalnih jedinica.

Članstvo: Tajništvo Instituta za javnu upravu (Zagreb), Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju, delegacija Republike Hrvatske pred Odborom UN-a za suzbijanje svih oblika rasne diskriminacije, članstvo u više odbora stručnjaka Vijeća Europe, predavačica iz predmeta „Lokalna samouprava“ na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.

F CJP: suradnica

Područje rada: lokalna i područna (regionalna) samouprava, decentralizacija i područno ustrojstvo lokalnih jedinica, izborni sustav na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


Mr. Amra Ohranović (1980) Sekretar BH Gasa: studij pravnih nauka u Sarajevu (dipl. pravnica, 2003), stručni ispit (2005), pravosudni ispit (2007), magistar prava (2018). Ranije stručna saradnica u Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, stručna savjetnica za normativno-pravne poslove u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Publikacije: Izbor sudija Ustavnog suda BiH, Ko bira sudije ustavnog suda?, Sarajevo 2012; Zaštita kulturno historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 7, Sarajevo 2012; Institucije kulture u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 11, Sarajevo 2013; Ombudsmeni za ljudska prava u izvještaju za 2012. godinu: ima li institucija još smisla?, Sveske za javno pravo br. 13, Sarajevo 2013; Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu, Sveske za javno pravo br. 14, Sarajevo 2013.

F CJP: saradnica

Područje rada: kultura i kulturno-historijsko nasljeđe, upravno pravo, radni odnosi u javnoj upravi

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prof. Dr. Vladan Petrov (1975) vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu u Beogradu (diplomirani pravnik, 1999), magistarske studije (magistar pravnih nauka, 2002) i doktorske studije u Beogradu (doktor pravnih nauka, 2005); izabran za docenta za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006, a za vanrednog profesora za predmete Ustavno pravo i Parlamentarno pravo 2011. godine; izabran za prodekana za nastavu Pravnog fakulteta u Beogradu 2012. godine; marta 2013. imenovan je za zamjenika člana Venecijanske komisije za Republiku Srbiju.

Publikacije: Sukob domova u dvodomnom sistemu, Službeni glasnik, Beograd 2004; Engleski ustav, Službeni glasnik, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2007; Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika – teorija, norma, praksa (koautorska publikacija sa O. Vučić i D. Simovićem), Dosije studio, Beograd 2010; Parlamentarno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2010.

F CJP: saradnik za Republiku Srbiju (do 2017. godine)

Članstvo: član Srpskog udruženja za ustavno pravo; član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu; urednik sekcije za ustavnopravna pitanja Katedre za pravnu državu Kopaoničke škole prirodnog prava.

Područje rada: ustavno i parlamentarno pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; +381 064/2488430


Mag. Mirha Karahodžić (1986) sutkinja na Saveznom finansijskom sudu Republike Austrije u Beču, prije toga dugogodišnja pravna saradnica na Ustavnom sudu Republike Austrije: Studij pravnih nauka u Madridu i Beču (Univerzitet Beč, Magistra iuris 2008), te interdisciplinarnih balkanskih studija (Master of Arts, 2013), javni službeni ispit (2013).

F CJP: vanjska saradnica

Područje rada: ustavno, upravno, porezno, evropsko i uporedno pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Azra Kuči je pravni savjetnik za TRIAL (Track Impunity Always); diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu; magistrirala s počastima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava na Akademiji u Ženevi (stipendistkinja Vlade Švicarske Konfederacije); ima položen pravosudni ispit.
Ranije je radila kao konsultant za Justice Rapid Response, American Bar Association, saradnik Specijalne reporterke za pitanja imuniteta pri Komisiji Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo, pravni savjetnik u Policijskoj misiji EU u BiH, te kao pravni saradnik u Tužiteljstvu BiH.

Članstvo: Međunarodno udruženje za krivično pravo (AIDP).

Publikacije: The Court of B&H and its Sisyphean Task, Rivista. Archivio Penale, Dalla Comunità Internazionale, 2014, n. 1; Policy Brief, Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi, Analitika, 2013.


 

Demirel Delić (1991) stručni saradnik na Sudu Bosne i Hercegovine, vanjski saradnik/asistent na Pravnom fakultetu Univerzita u Zenici (dipl. iur, 2014).

Publikacije (izbor)Vjerski simboli u sudovima? Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo 2016; Sistem normiranja rada tužilaca u Bosni i Hercegovini, Sveske za javno pravo br. 32; Naplata sudske takse (de lege lata i de lege ferenda), Bilten sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine br. 7/2017; Analiza Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Zenice (put ka blagostanju ili srljanje u propast?), Sveske za javno pravo br. 28; Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o neustavnosti zakona o notarima, Sveske za javno pravo br. 25.

F CJP: vanjski saradnik

Područje rada: ustavno pravo, ljudska prava, građansko pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Smilja Obradović (1983) direktor Sektora za pravne poslove u Privrednoj komori Srbije (septembar 2016). Ranije: rukovodilac Odeljenja za statusna pitanja sudija u Visokom savetu sudstva Republike Srbije, viši savetnik (2013-2016); pripravnik i sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (2007-2013). Osnovne studije prava završila na Pravnom fakultetu u Beogradu (diplomirani pravnik, april 2007), master studije iz oblasti trgovinskog prava – Trgovinsko pravni modul završila na istom fakultetu (decembar 2008), pravosudni ispit položila u oktobru 2009. godine.

Publikacije: Odgovornost železnice za štetu koju pretrpi putnik u toku prevoza (master rad, nepulikovano, dostupno u biblioteci Pravnog fakulteta u Beogradu); Očigledna omaška u krivičnoj presudi, Pravo i društvo 2011/3/4, Službeni Glasnik; Vrednovanje rada sudija u Republici Srbiji, Fondacija Centar za javno pravo, Sveske za javno pravo broj 19, Sarajevo 2015; Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji u regulativi i praksi: prikaz zakonskih rešenja, najčešćih razloga odgovornosti i okolnosti koje su dovele do povećanog broja procesuiranja disciplinskih prekršaja, Fondacija Centar za javno pravo, Sveske za javno pravo broj 20, Sarajevo 2015; Razrešenje sudija i predsednika sudova u Republici Srbiji, Fondacija Centar za javno pravo, Sveske za javno pravo broj 25, Sarajevo 2016; Položaj i funkcionalna uloga predsednika suda u srp­skom pravosuđu, Pravni život, Beograd 2016.

F CJP: saradnik za Srbiju

Područje rada: ustavno i sudsko organizaciono pravo; privredno pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Harun Išerić (1993) stručni saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za oblast upravno pravo i uprava: bakalaureat prava (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016), student II ciklusa studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Publikacije (izbor - F CJP): Institut razrješenja sudije Ustavnog suda BiH, Sveske za javno pravo br. 27, Sarajevo 2017; Raspodjela nadležnosti prema Ustavu BiH, Sveske za javno pravo br. 28, Sarajevo 2017; Politička instrumentalizacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na primjeru oktobarskih zaključaka Vijeća, Sveske za javno pravo br. 31, Sarajevo 2018. 

F CJP: saradnik

Područje rada: upravno pravo, ustavno sudovanje, ustavno pravo, ljudska prava, tranzicijska pravda

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prof. Dr. Darko Simović (1975) redovni profesor Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu; osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu u Beogradu (diplomirani pravnik, 1999), magistarske studije (magistar pravnih nauka, 2005) i doktorske studije u Beogradu (doktor pravnih nauka, 2007); izabran za redovnog profesora za predmet Ustavno pravo na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu 2016. godine.

Publikacije (izbor): Polupredsednički sistem, Službeni glasnik, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2008; Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika – teorija, norma, praksa (koautorska publikacija sa O. Vučić i V. Petrovom), Dosije studio, Beograd 2010; Policija i ljudska prava, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd 2012 (koautorska publikacija sa R. Zekavicom); Ljudska prava, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd 2013 (koautorska publikacija sa D. Avramovićem i R. Zekavicom); Ustavno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd 2014 (koautorska publikacija sa V. Petrovom).

F CJP: saradnik za Republiku Srbiju

Članstvo: član Srpskog udruženja za ustavno pravo; urednik pravne oblasti časopisa NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo.

Područje rada: ustavno pravo i ljudska prava

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (1981) izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006), doktorat znanosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2011), izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (2016).

Publikacije (izbor): autorske knjige: Policijsko upravno pravo (2015), Komentar Zakona o upravnim sporovima (2017, u koautorstvu), više od četrdeset znanstvenih i preko pedeset stručnih radova iz područja upravnog prava i područja odnosa crkve i države.

Sveske za javno pravo: Posebni zakoni kao rješenje investicijskih problema u Republici Hrvatskoj: Zakon o igralištima za golf i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (4/14), Nacrt prijedloga Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost s Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine (16/14), Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice — pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države (20/15).

Članstvo: Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar.

F CJP: stalni suradnik za Republiku Hrvatsku (od listopada 2017. do srpnja 2018. godine)

Područje rada: upravno pravo s posebnim osvrtom na upravni postupak, upravni spor, javnopravna ograničavanja prava vlasništva, policijsko upravno pravo i odnos crkve i države

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Mr. Petar Mrkonjić (1989) voditelj pravnih poslova u kompaniji EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo: bachelour prava (Pravni fakultet u Sarajevu, 2012), pravosudni ispit (2015), završen master studij (Pravni fakultet u Sarajevu, 2016).

Publikacije: Opća uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka sa osvrtom na kompatibilnost bosanskohercegovačkog sustava zaštite osobnih podataka sa novim europskim okvirom, Sveske za javno pravo 31/2017.

F CJP: suradnik

Područje rada: građansko pravo, zaštita podataka, zaštita potrošača, ustavno pravo

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 00 387 63 792 351


 

Lejla Ramić (1994) stručna saradnica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na oblasti pravno-ekonomske nauke: bakalaureat prava (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2017), student II ciklusa studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Publikacije: Novi model naplate RTV takse, Sveske za javno pravo br. 32, Sarajevo 2018.

F CJP: Saradnik

Područje rada: ljudska prava, pravo konkurencije, porezno pravo, zaštita potrošača

Kontakt: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Go to top