Najava za medije i štampu stručnog skupa Sukob interesa u institucijama BiH: zakonska regulacija

Sarajevo, 28. 09. 2020.

 

Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Transparency International u BiH najavljuje stručni skup

«Sukob interesa u institucijama BiH: zakonska regulacija»

Organiziranje ovog skupa motivirano je višegodišnjim zastojem u utvrđivanju novog zakonskog okvira za reguliranje sukoba interesa. Trenutno zakonsko rješenje je nezadovoljavajuće i prije da je u funkciji zaštite otvorenog ili prikrivenog sukoba interesa nego u njihovom sprečavanju. Od stupanja na snagu prvog zakona kojim je u BiH regulirano pitanje sukoba interesa (2002. godine) uslijedile su izmjene (2004. i 2013. godine) koje su u suštinskom smislu preinačile ključne zakonske odredbe, tako da BiH više nema efikasan mehanizam zaštite protiv sukoba interesa. Iniciranje novog zakona (2017. godine) je nakon odugovlačenja zakonske procedure ostalo bez konkretnog rezultata u prethodnom paralmentarnom sazivu. Novi parlamentarni saziv je u januaru 2020. godine razmatrao prijedlog izmjena postojećeg zakona i odbio ga je uz zaduženje Ministarstva pravde da u roku od 90 dana izradi novi prijedlog zakona. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, međutim, na sjednici od 15. septembra 2020. u prvom čitanju usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Tim povodom organizatori ovog skupa namjeravaju identificirati sporna mjesta, otvoriti raspravu o optimalnim rješenjima i ukazati na regionalna rješenja koja bi mogla poslužiti kao uzor u formuliranju zakonskih odredbi. Skup će raditi na osnovu analiza Damira Arnauta (poslanika u Predstavničkom domu PS BiH i jednog od inicijatora posljednjih zakonskih promjena) i Majde Uzelac (tajnica Povjerenstva za sukob interesa Republike Hrvatske). Obje analize se mogu preuzeti na web-stranici Centra za javno pravo pod linkom: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti. Na skupu će osim uvodničara uzeti učešća Safet Softić (poslanik u Predstavničkom domu PS BiH), Slavka Alagić (v.d. pomoćnica ministra Ministarstva pravde BiH), Ivana Korajić (izvršni direktor TI BiH) i prof dr. Edin Šarčević (direktor FCJP). 

Skup će se održati u utorak 29. septembra 2020. godine u hotelu Evropa sa početkom u 11:00 sati. Izjave za medije i štampu su predviđene od 10:45 do 11:00 sati. Nadamo se da će u vašem mediju ovaj skup biti najavljen i predstavljen.

Za FCJP                                

Prof. dr. Edin Šarčević

Go to top