Ovdje možete preuzeti broj 20 časopisa Sveske za javno pravo

Uz dvadeseti broj Svezaka za javno pravo u bilans CJP bilježimo pravne, filozofske, teološke i politološke analize koje su pokrile sva područja javnog prava i uvele u pravni diskurs politološke, filozofske, teološke i sociološke poglede na javnopravne probleme. Ove analize su donosile stav objektivne znanosti, kako pred političare tako i pred zakonodavce i sudove. Podsjetio bih samo na rezime propisa koje je potrebno uskladiti sa presudom Sejdić-Finci iz prvog broja, a onda na zahtjeve za uspostavljanje jednog vrhovnog suda, na stručno mišljenje o državnoj imovini, na kriterije za izbore sudija redovnih i ustavnih sudova, na reformu upravnog postupka i odvajanje upravnih sudova u zasebnu sudsku granu, kao i na izbor i ocjenjivanje sudija i tužilaca. Svaka od nabrojanih tema je obrađena prema najstrožim stručnim standardima: upotrebom pravnih argumenata, korištenjem uporednih rješenja i kombiniranjem domaće pravne kulture sa opšteprihvaćenim pravnim standardima.

Unatoč sve