Antikoruptivne mjere u novom javnonabavnom regulatornom okviru Europske unije

Korupcija u procedurama javnih nabavki na isti način pogađa sve države. Analiza Marka Turudića se bavi negativnim učincima korupcije u području javnih nabavki i prikazuje mjere EU koje su u funkciji suzbijanja korupcije u Hrvatskoj. Autor je mišljenja da će EU-mjere samo djelimično osigurati suzbijanje korupcije u hrvatskom sistemu javnih nabavki, budući da naručitelji prema pravilima diskrecije odlučuju o obaveznosti njihove primjene. U radu se ukazuje na propuštanje roka za nacionalnu implementaciju nove evropske javnonabavne direktive i posljedicama ovog propusta. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top