Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?

U analizi zabrane isticanja vjerskih obilježja u sudovima BiH profesor Fakulteta islamskih nauka, Dževad Hodžić, utvrđuje da se religiozni i nereligiozni građani danas nalaze u javnom političkom prostoru pred temeljnim društvenim izazovom, naime, pred zahtjevom da se uzajamno priznaju, upoznaju i uvažavaju u svojim (vjerskim) razlikama. On javni prostor raščlanjuje na politički i institucionalni prostor i zaključuje pledoajeom da se razlikama prizna pravo da postoje, a da se u institucionalnom javnom prostoru odriče pravo da se ističu. Analiza se može preuzeti ovdje.

Go to top