Nepotizam – poseban oblik sukoba interesa javnih funkcionera (Mali osvrt na ustavni i zakonski okvir za sprečavanja nepotizma u zemljama zapadnog Balkana i praksu Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji)

Nepotizam je pojam koji se u kolokvijalnom govoru koristi bez pune svijesti  o njegovom stvarnom značenju. Misli se u pravilu na favoriziranje ili privilegiranje bliskih srodnika u strukturama javne vlasti. U analizi Dejana A. Milića se fenomen nepotizma analizira kao poseban oblik kvalificiranog sukoba interesa. Autor prikazuje tipove nepotizma u regiji i u Srbiji, analizira razloge njegove rasprostranjenosti i utvrđuje pozitivnopravne propise u Srbiji koji osiguravaju pravni okvir suzbijanju nepotizma. Rad se može preuzeti ovdje.

Go to top