Informacija za medije - pandemija

Sarajevo, 28. 04. 2020.

 

Poštovani predstavnici/e medija,

Fondacija Centar za javno pravo objavila je više ekspertiza i analiza državnih mjera koje se poduzimaju povodom COVID-19 pandemije. Objavljene analize se tiču Bosne i Hercegovine i regije i odnose se primarno na pitanja moguće povrede ljudskih prava pandemijskim mjerama, ali i aspekte prekršajne i krivične odgovornosti građana zbog nepoštivanja propisanih mjera. Sve analize ukazuju na pravnu utemeljenost ograničavanja ljudskih prava shodno standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i zakonitost donošenja određenih mjera na nacionalnom nivou.

Riječ je o sljedećim problemima i tematima:

  1. Problem uslova pod kojim se može derogirati Konvencija sa problemom prednosti i nedostataka same derogacije obrađen je u ekspertizi „Derogacija Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda tijekom borbe protiv pandemije virusa COVID-19“, autorice Nikoline Katić, pomoćnice zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
  2. Problem ustavnosti i zakonitosti objavljivanja imena inficiranih i oboljelih osoba od korona virusa objavljen je u ekspertizi COVID-19 i Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, autora Nihada Odobašića, doktoranta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i saradnika CJP-a.
  3. Problem ustavnosti državnih mjera koje ciljaju na ograničenje slobode kretanja zbog pandemije obrađen je u analizi Ograničenje prava na slobodu kretanja u vrijeme izvanrednog stanja prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, autorice Nikoline Katić, pomoćnice zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
  4. Pregled krivičnopravnih mjera i njihov uzajamni odnos objavljen je u radu Krivična odgovornost zbog širenja zaraznih bolesti i provođenje krivičnog postupka u F BiH na primjeru COVID-19, autorice Maje Mirković, trostruke magistrice prava i projektne asistentice pri Misiji OSCE-a u BiH, u Sekciji za politiku i planiranje pri uredu šefa Misije.
  5. Ekspertiza o razgraničenju krivične i prekršajne odgovornosti i nedostacima prekršajnog postupka koji se vodi zbog povrede pandemijskih mjera u Republici Srpskoj objavljena je pod naslovom Zabrana i ograničenje kretanja: krivično djelo ili prekršaj?, autora Igora Cimeša, javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
  6. Problem ustavnosti mjera Republike Hrvatske kojima se ograničava pravo na privatnost zbog pandemije obrađen je u analizi Ograničavanje privatnosti u uvjetima pandemije u Republici Hrvatskoj, autorice Morane Briški, magistrice prava i europskih studija i višeg sudskog savjetnika – specijaliste na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.
  7. Problem derogacije Evropske konvencije, njenog smisla za BiH i suspenzije ljudskih prava u pogledu već utvrđenih mjera razmatra se u analizi Obavještenje o derogaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – pravi put za Bosnu i Hercegovinu?, autora Nasira Muftića, doktoranta pravnih nauka i asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Svaka od navedenih analiza/ekspertiza donosi kompetentne odgovore na pitanja kršenja ljudskih prava državnim mjerama koje se opravdavaju pandemijom kao i o ne/dopuštenom jačanju egzekutive u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast. Ukoliko smatrate da neka od navedenih analiza zaslužuje medijski prostor, molimo Vas da nas blagovremeno kontaktirate kako bismo organizovali izjavu/intervju/komentar autora. U slučaju preuzimanja analize podsjećamo na obavezu navođenja izvora.

S poštovanjem,

Fondacija Centar za javno pravo

Hamdije Kreševljakovića 8, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 262 715
Mob: 061 250 572
Fax: + 387 (0) 33 262 717
www.fcjp.ba  FB:https://www.facebook.com/publiclawcentre

Go to top