NAJAVA ZA MEDIJE

Sarajevo, 23. 10. 2019.

Fondacija Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, povodom 70-godišnjice njemačkog Ustava organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Bosanskohercegovački federalizam - dometi i ograničenja“. Konferencija će se održati u Sarajevu, hotel „Evropa“, sala broj 1, (ulica Vladislava Skarića broj 7, Sarajevo), 29. oktobra 2019. godine, s početkom u 10,00 sati.

Uz učešće domaćih i stranih (iz Srbije, Belgije, Njemačke, Austrije i Italije) učesnika raspravljat će se o državnopravnim, politološkim i ekonomskim aspektima bosanskohercegovačkog federalizma koji će se usporediti sa federalističkim standardima Savezne Republike Njemačke.

Konferenciju će otvoriti prof. dr Edin Šarčević (profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu i direktor Fondacije Centar za javno pravo), prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić (dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu), Petra Kochendörfer (zamjenica šefa misije Ambasade SR Njemačke u BiH) i Hartmut Rank (direktor Programa za vladavinu prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer). U raspravama će učestvovati sudije, advokati, predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada u BiH, akademske zajednice te zakonodavne i izvršne vlasti u BiH. Referenti su ugledni stručnjaci za područje javnog prava i federalizma, između ostalih profesor na Univerzitetu Graz i bivši sudija Ustavnog suda BiH Josef Marko, profesor državnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Frankfur na Odri Stefan Haack, profesor komparativnog ustavnog prava na Univerzitetu Tirol i savjetnik ispred EU pri VSTV-u BiH Jens Wölk, profesori sarajevskog Univerziteta Lejla Balić i Elmir Sadiković, dekan Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo, Goran Marković, kao i profesori beogradskih fakulteta Darko Simović i Marko Stanković. U centru debate su pitanja pravnopolitičkih osnova bosanskohercegovačkog federalizma, naime da li je on deriviran iz državnosti entiteta ili iz državnosti BiH, da li predstavlja smetnju ili podsticaj za socijalni, privredni ili kulturni napredak, odnosno kočnicu ili podstrek u optimiranju državnih funkcija, i konačno, postoje li razlozi za njegovo preoblikovanje i da li su oni prihvatljivi. Skup je, prema tome, značajan zbog naučne valorizacije federalnog modela Bosne i Hercegovine i razjašnjenja niza kompleksnih pitanja koja opterećuju javne i naučne debate i odnose se na državno uređenje, raspodjelu kompetencija i demokratski model BiH. Takva pitanja su od praktičnog značaja za politiku, za zakonodavna i upravna tijela, kao i za naučne institucije i akademsko osoblje. Rasprava i analize su u funkciji osiguranja racionalnog pristupa javnopravnom uobličavanju BiH-federalizma.

Jezici skupa su njemački, bosanski, hrvatski i srpski. Osigurano je simultano prevođenje. Analize i rasprave za skup se mogu preuzeti na web-stranici FCJP http://www.fcjp.ba/index.php/projekti (pod sekcijom: Bosanskohercegovački federalizam: dometi i ograničenja).

Vaše upite šaljite na email adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Detaljnije informacije su dostupne i na  broj telefona 062/127-591 ili 033/262-715. U prilogu se dostavlja program Konferencije.

Go to top