Upravljanje javnim preduzećima – informacija za medije

Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave Kantona Sarajevo će na savjetovanju o upravljanju javnim preduzećima i ustanovama, koje će se održati u utorak 28. maja 2019. u multimedijalnoj sali zgrade Vlade Kantona Sarajevo predstaviti pravila i kriterije prema kojima se novoimenovane upravljačke strukture moraju orijentirati kako bi poslovanje javnih preduzeća učinilo odgovornim i efikasnim. Skup je odgovor na formiranje koalicione većine u Kantonu Sarajevo koja je najavila i pokrenula imenovanje novih rukovodstava i novih upravnih struktura javnih preduzeća i ustanova. S obzirom da će novoimenovano rukovodstvo raditi u istom zakonskom okviru kao i smijenjene upravljačke strukture prikazaće se greške u dosadašnjem upravljanju javnim preduzećima i ustanovama i utvrdiće se smjernice za rad upravljačkih struktura kojima bi se poslovanje javnih preduzeća približilo međunarodnim standardima. Na skupu će se predstaviti ključne karakteristike ranije prakse upravljanja javnim preduzećima i ustanovama i pokrenuće se dijalog o mogućim i očekivanim promjenama u praksi.

Osim analize karakterističnih rezultata dosadašnjeg modela upravljanja javnim preduzećima, ustanovama, fondovima i agencijama u Kantonu Sarajevo predstaviće se i preporuke Strategije borbe protiv korupcije sa Akcionim planom, iznijeće se zapažanja o nedostacima u finansijskom poslovanju javnih preduzeća, prikazaće se ključne preporuke javne finansijske revizije i revizije učinka javnih preduzeća i ustanova i prezentiraće se mogućnosti i modeli odgovornog upravljanja javnim preduzećima i ustanovama. Uvodničari su: Selma Učanbarlić (Centar za istraživačko novinarstvo/CIN), ona će predstaviti rezultate CIN-istraživanja zloupotreba u javnim preduzećima, zatim Erduan Kafedžić (šef kantonalnog ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom) koji će predstaviti konkretne antikoruptivne aktivnosti, Samir Mušović (samostalni istraživač za područje javne finansijske revizije) će govoriti o nalazima i preporukama finansijskih revizija, dr. Dragan Slipac (zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije/APIK) će problematizirati poziciju javnih preduzeća s obzirom na socijalni integritet i prof. dr. Vjekoslav Domljan će predstaviti problem mjerenja efikasnosti rada javnih preduzeća. U raspravi će Kantonalni upravni inspektorat Kantona Sarajevo iznijeti vlastite nalaze o nedostacima finansijskog poslovanja u javnim ustanovama. Očekujemo sadržajnu raspravu i jasne smjernice za modernizaciju rada javnih preduzeća, ustanova i fondova.

Učešće na skupu podliježe prethodnoj prijavi, pristup novinarima je slobodan. Radovaće nas ako ovaj skup zabilježite u vašim medijima.

 

Za Centar za javno pravo

Prof. dr. Edin Šarčević  

Go to top