Informacija za medije i štampu

U okviru Fondacije Centar za javno pravo (CJP) anlizirane su dvije odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH: mišljenje o provjeri diploma uposlenika Parlamentarne skupštine BiH i rješenje o zabrani obrade ličnih podataka sudija i tužilaca unutar sistema VSTV-a. U oba slučaja je utvrđeno da su odluke Agencije pravno problematične zato što nisu zasnovane na zakonu i što krše pravne i internacionalne standarde koji važe pri provjeri zaštite ličnih podataka.

U slučaju provjere lažnih diploma Agencija je naprije zaključila da Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH ne može provjeravati diplome uposlenika, jer bi se na taj način prekršio Zakon o zaštiti ličnih podataka, a zatim da „nije, niti može zabraniti provjere“, ali da je za Agenciju „neprihvatljivo generalizovanje i da se svi ljudi stavljaju pod sumnju“. Saradnica CJP Sevima Sali-Terzić je zaključila da je mišljenje Agencije nestručno i da nije u skladu sa priznatim međunarodnim standardima. CJP poziva zbog toga javne vlasti da ustraju u svojoj namjeri i da bez ikakvih izuzetaka podvrgnu provjeri sve diplome svojih uposlenika. Analiza se može preuzeti na web-stranici CJP pod ovim linkom.

U slučaju zabrane VSTV-u BiH da u skladu sa pravilnikom iz septembra 2018. godine obrađuje lične podatke sudija i tužilaca blokiran je višegodišnji rad domaćih i stranih eksperata na uspostavljanju sistema koji je trebao osigurati uočavanje i sprečavanje korupcije u pravosuđu. Zabranu Agencije je analizirao saradnik CJP Demirel Delić i zaključio da je Agencija i u ovom slučaju počinila više ozbiljnih propusta u primjeni upravnopravnih propisa kao i da je prekoračila ovlaštenja, ukratko, da je donijela nezakonitu odluku. Ovom analizom CJP ponovo upozorava na problematične odluke Agencije i predlaže temeljitu provjeru stvarnih motiva njenog rukovodstva. I ova analiza se može preuzeti na web-stranici CJP pod ovim linkom.

FCJP sa svojim analizama donosi kompetenciju, orijentaciju na pravnu praksu i na konkretna rješenja pravnih problema. Nadamo se da ćete u Vašem mediju skrenuti pažnju javnosti na sadržaj i značaj ovih analiza.

Za FCJP

Prof. dr. jur. habil E. Šarčević

Go to top