Prijedlog modela izbora predsjednika BiH – zaokret ka integraciji društva i delegitimiranju politike podjela

Model izbora člana ili članova Predsjedništva BiH je centralna tema političkih i pravnih rasprava o kojoj do danas nije postignuta saglasnost. CJP sa radom Demirela Delića donosi jedan prijedlog izbornog modela koji polazi od postojećih ustavnih nadležnosti članova Predsjedništva BiH. Autor uz to polazi od potrebe iznalaženja izbornih rješenja kojima se uspostavlja ravnoteža između etničke i građanske legitimacije. Modelska rješenja se oslanjaju na ove elemente kao zadane premise. Rad se može preuzeti na ovom linku.

(objavljeno 21. 01. 2020)

Go to top