Rezime i preporuke sa naučne konferencije o ustavnoj žalbi u Republici Srbiji

Centar za javno pravo donosi rezime i preporuke sa naučne konferencije o ustavnoj žalbi u Republici Srbiji, održane 29. novembra 2019. u Beogradu. Dokument se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 08. 12. 2019)

Go to top