Pravni položaj zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

U radu Nataše Plavšić, koji se može preuzeti pod ovim linkom, analiziraju se pravni aspekti institucije zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Autorica osim uloge zastupnika, njegovog izbora i kontrole rada, prikazuje i odabrana uporednopravna rješenja kako bi ukazala na probleme koje bi trebalo otkloniti radi djelotvornog zastupanja i predstavljanja Republike Srbije. Autorica naglašava da srbijanski mehanizam predstavlja primjer dobre prakse u postupku izvršenja presuda i odluka Evropskog suda. Međutim, predlaže da se otklone nejasnoće u pogledu postupanja zastupnika u procesu izvršenja presuda i odluka Evropskog suda, i to tako što bi se predvidio izričit zakonski osnov za njegovo djelovanje i uredio postupak izvršenja na nacionalnom nivou.

(objavljeno 05. 12. 2019)

Go to top