Analiza instancionog karaktera odluka Ustavnog suda Republike Srbije u postupku po ustavnoj žalbi

Pravosudni sistem Republike Srbije je suočen sa problemom ustavnog sudovanja. On se tiče odnosa Ustavnog suda i redovnih sudova, posebno Vrhovnog kasacionog suda. Naime, izričito zakonsko ovlaštenje Ustavnog suda, da u postupku po ustavnoj žalbi može poništiti pojedinačni pravni akt, predstavlja kamen spoticanja u odnosu između Ustavnog suda i redovnih sudova. Ustavni sud se optužuje da primjenom ovog ovlaštenja na sudske odluke postupa kao instancioni sud „četvrtog stepena“ i da tako vrši vansudsku kontrolu rada redovnih sudova, ali da ujedno krši Ustav koji to izričito zabranjuje. Polemika oko ovog pitanja zauzela je gotovo centralno mjesto u raspravama o radu Ustavnog suda Srbije u prethodnoj deceniji. Radomir Zekavica u analizi koja se može preuzeti pod ovim linkom, razmatra hronologiju i ključne argumente problema i ukazuje na modele njegovog rješavanja.

(objavljeno 20. 11. 2019)

Go to top