Odnos Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda - konflikt koji i dalje traje

Stavljanje sudske vlasti pod ustavni nadzor, kako je to predviđeno Ustavom Srbije, dovelo je do napetosti, pa i do ozbiljnih sporenja i dugotrajnog konflikta u odnosu između Ustavnog suda i tadašnjeg Vrhovnog suda, a potom i Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Katarina Manojlović Andrić analizira normativnu i praktičnu zasnovanost teze da je odlučivanje Ustavnog suda o ustavnim žalbama podnetim protiv sudskih odluka dovelo u pitanje ustavnopravni položaj Vrhovnog kasacionog suda i autoritet sudstva u cjelini. Nadalje se analizira obaveznost odluka Ustavnog suda donijetih po ustavnim žalbama i obaveznost pravnih stavova koji su u njima iznešeni. Konačno, autorica ispituje izvore nastalog spora i traži način za njegovo prevazilaženje. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 18. 11. 2019)

Go to top