Institucionalna fizionomija ustavne žalbe u Republici Srbiji u svetlosti uporednopravnih rešenja

Specifičnost ustavne žalbe u Srbiji je upravo njen predmet. On se ne vezuje samo za pojedinačne akte, već i za radnje državnih organa ili organizacija kojima su povjerena javna ovlašćenja. U tom je smislu ustavna žalba uspostavljena kao pravno sredstvo koje služi za preispitivanje ustavnosti akata izvršne i sudske vlasti. Pri tom su izuzeti akti zakonodavne vlasti. Darko Simović svojom analizom, koja se može preuzeti pod ovim linkom, prikazuje slabosti srbijanskog modela i identificira pravce njegovog korigiranja.

(objavljeno 14. 11. 2019)

Go to top