Troškovi upravnog spora u Republici Srbiji

Troškove upravnog spora prema Zakonu o upravnim sporovima Republike Srbije čine izdaci nastali u toku ili povodom spora. Zakon predviđa da odluku o troškovima (sudskog) postupka donosi Upravni sud. Na taj je način zakonodavac ostavio izvjesne nedoumice koje na jednak način pogađaju i sud i stranke. Stefan Andonović analizira pitanja koja se pojavljuju u vezi sa analognom primjenom odredaba parničnog postupka. S obzirom na specifičnosti upravnog spora, autor posebno analizira problem ulaganja redovnih i vanrednih pravnih sredstava na odluku Upravnog suda o troškovima upravnog spora. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 14. 11. 2019)

Go to top