Rezime stavova i preporuka sa skupa „Uloga udruženja sudija i tužilaca u reformi pravosuđa“

Fondacija Centar za javno pravo objavljuje rezime stavova i preporuka sa okruglog stola i javnog dijaloga „Uloga udruženja sudija i tužilaca u reformi pravosuđa“ koji je održan u Sarajevu 04. oktobra 2019. godine. Ujedno objavljujemo i uvodni referat uvodničarke, sutkinje Vrhovnog suda F BiH, Slavice Čindrak, koji je poslužio kao platforma za raspravu o poziciji i ulozi udruženja sudija u reformi pravosuđa.

(objavljeno 06. 11. 2019)

Go to top