Apelacije pred Ustavnim sudom BiH protiv odluka entitetskih ustavnih sudova

Fondacija Centar za javno pravo i Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pozivaju Vas na stručno savjetovanje «Apelacije pred Ustavnim sudom BiH protiv odluka entitetskih ustavnih sudova» u četvrtak, 31. oktobra/listopada 2019. godine u Sarajevu. Program rada možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 22. 10. 2019)

Go to top