Međunarodna naučna konferencija Bosanskohercegovački federalizam - dometi i ograničenja

Fondacija Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu  –  Pravni fakultet pozivaju Vas na međunarodnu naučnu konferenciju "Bosanskohercegovački federalizam - dometi i ograničenja"  29. oktobra/listopada 2019. godine u Sarajevu. Program konferencije možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 20. 10. 2019)

Go to top