Okrugli sto i javni dijalog «Uloga udruženja sudija i tužilaca u reformi pravosuđa»

Fondacija Centar za javno pravo poziva sudije i tužioce na okrugli sto i javni dijalog «Uloga udruženja sudija i tužilaca u reformi pravosuđa» u petak 4. oktobra/listopada 2019. godine u sali Senata Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) sa početkom u 13:00 sati. Program rada možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 27. 09. 2019)

Go to top