Fiskalni federalizam između teorije i prakse u BiH

U analizi karakterističnih mjesta fiskalnog federalizma u BiH, Lejla Ramić raščlanjuje njegove instrumente, utvrđuje značaj finansijskog ujednačavanja i izdvaja elemente fiskalne decentralizacije kako bi usporedila BiH-federalizam sa standardima fiskalnog federalizma. U analizi se pokazuju anomalije BiH-prakse zbog kojih autorica predlaže pet mjera kao neizbježan korektiv: jačanje centralne vlasti, djelovanje Fiskalnog vijeća, međubudžetski transfer u funkciji fiskalnog ujednačavanja, utvrđivanje razvojnog budžeta i zaduživanje radi kapitalnih investicija, a ne radi saniranja budžeta. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 26. 09. 2019)

Go to top