Uspostavljanje BiH-federalizma: agregacija ili devolucija?

U analizi uspostavljanja bosanskohercegovačkog federalizma Marko Stanković se rukovodi pravnom prirodom BiH-uređenja i sumira argumente koji govore u korist agregacijskog, odnosno devolucijskog tipa BiH-federalizma. Prvi naglašavaju tezu da BiH nije postojala kao država prije potpisivanja Okvirnog sporazuma za mir, a drugi da je njena državnost izvorna i da je samo preoblikovana mirovnim sporazumom. Autor pri tom upozorava da zaključak nije jednoznačan i da zavisi od dominacije materijalnih, odnosno formalnih mjerila. U analizi se koriste uporedna rješenja federalnih država i dospijeva se do skoro trivijalnog zaključka: budućnost BiH leži u kompromisu naroda i entiteta koji nikog neće zadovoljiti. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 26. 09. 2019)

Go to top