Dopustivost apelacija protiv odluka ustavnih sudova entiteta u Bosni i Hercegovini

Problem provjere odluka entitetskih ustavnih sudova s obzirom na moguće povrede ustavnog prava države BiH je već bio predmet ekspertize FCJP-a (usp. analizu Petra Mrkonjića pod ovim linkom). Drugom ekspertizom, koja se može preuzeti pod ovim linkom, FCJP ponovo skreće pažnju na krajnje problematičnu praksu Ustavnog suda BiH i predlaže njenu izmjenu. Autor ekspertize, Igor Popović, pojašnjava dispozitive odluka ustavnih sudova F BiH i BiH u predmetu ustavnosti Zakona o notarima F BiH, i uz oslonac na doktrinalne stavove, na praksu ESLJP i njemačkog Ustavnog suda pokazuje da Ustavni sud BiH izigrava svoju obavezu na provjeru moguće povrede ustavnog prava BiH odlukama svih sudova. U konkretnom slučaju je, prema mišljenju autora, izostalo utvrđivanje povrede prava na imovinu notara F BiH.

(objavljeno 31. 08. 2019)

Go to top