Govor mržnje na internetu: međunarodni standardi i zaštita

Saradnica FCJP Sevima Sali-Terzić, u analizi koja se može preuzeti pod ovim linkom, utvrđuje da u pogledu suzbijanja govora mržnje nedostaju odgovarajuća zakonska rješenja koja bi bila u skladu sa obavezama preuzetim ratifikacijom Dodatnog protokola, zatim sa preporukama međunarodnih tijela, kao što je Vijeće Evrope i ECRI i sa standardima i praksom Evropskog suda o ovom pitanju. Obaveza je zakonodavne vlasti u BiH i sudova da uklone ovaj nedostatak. Autorica utvrđuje konkretne mjere koje bi morali preduzeti nadležna zakonodavna tijela, ministarstva i sudovi.

(objavljeno 15. 08. 2019)

Go to top