Ustavni sud BiH i obustava odluka o povredi prava na suđenje u razumnom roku

Ustavni sud BiH je odlučujući povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku uspostavio neujednačenu praksu. Najprije je pokazao tolerantnost prema prekoračenju razumnog roka, zatim je odbijao da prihvati opterećenost sudova kao razlog za nerješavanje predmeta i na kraju je utvrdio da se radi o sistemskom problemu koji od javnih vlasti zahtijeva hitno rješavanje. Nikolina Bajić analizira ovu praksu i utvrđuje da je Ustavni sud BiH širokom krugu apelanata onemogućio ulaganje apelacije jer ih je novijom odlukom (2018) odbacio zbog toga što se radilo “o istom pitanju o kojem je sud već odlučivao”. U analizi se ističe problematična utemeljenost ovakvog pristupa, zatim se ukazuje na elemente nedorečenosti, na elemente pravne nesigurnosti i na problem identifikacije apelacija koje su u toku, kao i na konkretizaciju vlastitih stavova u relevatnim odlukama. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 28. 07. 2019)

Go to top