Pravo na slobodu okupljanja u Republici Srpskoj – de lege lata i de lege ferenda

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je 2015. godine izradilo i javno objavilo Nacrt zakona o javnom okupljanju, a 2019. godine Narodnoj skupštini Republike Srpske je uputilo konačnu verziju Nacrta zakona o javnom okupljanju, kojim bi bio zamijenjen važeći Zakon o javnom okupljanju Republike Srpske. Prema dostupnim informacijama Narodna skupština Republike Srpske trebala je u drugoj polovici ove godine razmatrati Nacrt, međutim taj Nacrt je u međuvremenu povučen iz procedure. Centar za javno pravo donosi ekspertizu ovog Nacrta. U njoj je utvrđeno da razlog za stavljanje u proceduru Nacrta nije bio u omogućavanju ostvarivanja prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu izražavanja, jer se nije vodilo računa o postojanju legitimnih ciljeva i neophodne društvene potrebe za uspostavljanje ograničenja. Ovim Nacrtom bi se pravo na slobodu okupljanja prevelo u teoretsko pravo koje je lišeno svakog sadržaja. Ono ne bi predstavljalo praktično i djelotvorno pravo. U ekspertizi se također utvrđuje da ovaj Nacrt uvodi instrumente represije prema nezadovoljnim društvenim skupinama ili pojedincima i da nije u funkciji osiguranja prava na mirno okupljanje i slobode izražavanja. Ukoliko bi se ponovo u proceduru stavile izmjene Zakona o javnom okupljanju RS-a potrebno je izraditi novi prijedlog zakona kako bi se osiguralo da ograničenja predstavljaju izuzetak, a ne pravilo. Ekspertiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 25. 07. 2019)

Go to top