Preporuke Vladi Kantona Sarajevo sa skupa o upravljanju javnim preduzećima i ustanovama

Fondacija Centar za javno pravo objavljuje preporuke Vladi Kantona Sarajevo sa skupa Upravljanje javnim preduzećima i ustanovama u Kantonu Sarajevo, od 28. svibnja/maja 2019. godine.

(objavljeno 18. 06. 2019)

Go to top