Normativni i institucionalni okvir zabrane govora mržnje u Republici Srbiji

Analizom govora mržnje u Republici Srbiji Radomir Zekavica utvrđuje da srbijansko zakonodavstvo na zadovoljavajući način reguliše pitanje zabrane govora mržnje i zaštite slobode izražavanja. Najnovija zakonska rješenja su otklonila nedostatke iz prethodnog perioda. Naime, važeći Zakon o javnom informisanju i medijima je otklonio nedostatke ranije važećeg Zakona o informisanju iz 2003. godine. Autor, međutim, ukazuje na nespremnost javne vlasti da afirmiše kritički dijalog i duh tolerancije i da svojim primjerom posluži kao dobar uzor. U radu se ističe zabrinjavajuće stanje slobode medija u RS i podvlače brojne manjkavosti u radu pojedinih regulatornih tijela, posebno REM-a. U takvim okolnostima, prema mišljenju autora, dobri zakoni i solidan izbor različitih institucionalnih mehanizama zaštite od govora mržnje gube na značaju i smislu. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 12. 06. 2019)

Go to top