Pravo na odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku u Republici Srbiji

Da li se i na koji način princip odlučivanja u razumnom roku primenjuje i u upravnim postupcima u Republici Srbiji? U analizi Stefana Andonovića ispituje se odnos instituta suđenja u razumnom roku i instituta odlučivanja u razumnom roku u Republici Srbiji. Uspoređuju se garantovana pravna sredstva i mogućnost njihovog korišćenja u vezi sa sudskim, odnosno upravnim postupcima. Autor koristi domaću i stranu sudsku praksu i ukazuje na moguća poboljšanja regulative u pravnom sistemu i upravnom pravu Republike Srbije. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 06. 06. 2019)

Go to top