Novousvojeni Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini: izgradnja kvalitetnog pravosuđa ili atak na koncept nezavisnog pravosuđa?

Sa ovom godinom se primjenjuju novousvojeni kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BiH zajedno sa novousvojenim Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini. Sa novim pravilima pravosuđe mora primijeniti model koji će predsjednike sudova i šefove odjeljenja dovesti u poziciju kompetentnog i obimnog analitičkog rada. Ova godina će poslužiti i kao svojevrstan test usvojenih kriterija, posebno u pogledu prelaska sa statističkih na analitičke pokazatelje kvaliteta rada. U analizi Demirela Delića, koja se može preuzeti pod ovim linkom, FCJP ukazuje na najvažnije probleme koji su se pokazali u prvoj fazi primjene kriterija. U osnovi se dosad iznešeni prigovori obesnažuju ovim radom. Ujedno se pokazuje da kriteriji podrazumijevaju aktivni pristup i ocjenjivača i ocjenjivanih, kao i kompleksan pristup objektivnoj valorizaciji ocjena unutar VSTV-a BiH.

(objavljeno 25. 05. 2019)

Go to top