Kolokvij Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH

Centar za javno pravo Vas poziva da sudjelujete u radu trećeg pravničko-politološkog kolokvija „Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH“ (četvrtak, 6. lipnja/juna 2019. godine, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, čitaonica FPN, sa početkom u 11:00 sati). Poziv se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 20. 05. 2019)

Go to top