Troškovi upravnog spora u Hrvatskoj – utvrđivanje gradiva uz pomoć Ustavnog suda

Troškovi upravnog spora predstavljaju predmet višegodišnjeg stručnog i akademskog sporenja u Republici Hvratskoj, ali i temu koja na jednak način pogađa sudsku praksu u BiH i regionu. Osnovno pitanje se tiče priznavanja troškova u kasacionim presudama: prema Zaključku Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske (2018), poništenje osporavanog rješenja i vraćanje predmeta upravnom organu na ponovno rješavanje podrazumijeva da svaka stranka snosi svoje troškove. Ustavni sud Republike Hrvatske je novom odlukom (april 2019) indirektno osporio ustavnost ovog zaključka i uz oslonac na ranije odluke, prema kojima ovakvo stajalište predstavlja nepoštovanje odluka Ustavnog suda, utvrdio, da stranka ne može biti na gubitku u upravnom sporu u kojem je uspjela. Za utvrđenje uspjeha u upravnom sporu odlučujući je rezultat upravnog spora, odnosno, da li je tužbeni zahtjev usvojen, a ne konačan rezultat rješavanja upravne stvari (dakle sudbina upravne stvari, promatrane u cjelini upravnog postupka i upravnog spora). Analizom problema troškova upravnog spora Alena Rajka, Centar za javno pravo ponovo ističe regionalni značaj ovog problema i upućuje na stavove iz ove analize kao orijentir prema kojem bi se morala orijentirati praksa upravnih sudova. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 20. 05. 2019)

Go to top