Stručno savjetovanje o odgovornosti za govor mržnje na internetu

Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) FBiH u sali za edukacije CEST-a (Sarajevo, Halida Nazečića 4) organizira stručno savjetovanje o govoru mržnje na internetu i elektronskim medijima (srijeda 29. maja/svibnja 2019. godine). Poziv se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 10. 05. 2019)

Go to top