Utiču li presude Evropskog suda za ljudska prava na prirodu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine?

Saradnik FCJP, Goran Marković, analizira utjecaje presuda Evropskog suda za ljudska prava na prirodu ustavnog uređenja BiH. On obrazlaže da je suština presude u otklanjanju diskriminacije i da se time ne mijenja ni oblik državnog uređenja, ni oblik političkog režima BiH, jer nije nužno promijeniti ni federativno uređenje BiH, ni konsocijativnu demokratiju. Autor pretpostavlja da su konsocijacija i federalizam zajedno sa vladavinom u ime naroda zadana vrijednost i realpolitički aksiom koji se mora sačuvati. On u tom smislu osporava prijedloge koji su presude ESLJP uzimali kao dokaz da je neophodna temeljita revizija ustavnog prava BiH, sve do promjene državnog uređenja i političkog režima. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 05. 05. 2019)

Go to top