Apelacijska nadležnost Ustavnog suda BiH u odnosu na odluke entitetskih ustavnih sudova

Fondacija Centar za javno pravo analizom Petra Mrkonjića skreće pažnju na neujednačenu praksu Ustavnog suda BiH u pogledu provjere ustavnosti odluka entitetskih ustavnih sudova. Odluka Ustavnog suda BiH da odbaci apelaciju Notarske komore, koja je povod za ovu analizu, brine zbog činjenice da je njome osporen karakter suda entitetskim ustavnim sudovima, da je Ustavni sud BiH odstupio od ranije prakse i da je suzio zaštitu ljudskih prava isključujući iz kontrole ustavnosti akte entitetskih ustavnih sudova. Ovakvom praksom Ustavni sud BiH metodološki netačno tumači Ustav BiH i obesnažuje standarde provjere koji važe u složenim državama. Naime, osnov prema kojem se provjerava specifična povreda ustava u složenim državama je različit. Za entitetske ustavne sudove je to entitetski ustav, za državu BiH je to Ustav BiH. Ako je ustavnost nekog akta potvrđena u odnosu na entitetski ustav pred entitetskim ustavnim sudom, to ni u kom slučaju ne isključje mogućnost da je odlukom entitetskog suda ili aktom koji je pred njim bio predmet provjere, prekršeno neko od specifičnih ustavnih prava zagarantiranih Ustavom BiH. O tome odluku mora donijeti Ustavni sud BiH. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 23. 04. 2019)

Go to top