Dijalog između nacionalnih upravnih sudova, sudova Europske unije i Europskog suda za ljudska prava

Postupak prethodnog odlučivanja je u evropskom pravu najvažniji pravni mehanizam za ujednačavanje pravnih standarda EU. Ovaj postupak uzima kao povod Bosiljka Britvić Vetma, kako bi pokazala značaj dijaloga Evropskog suda sa nacionalnim sudovima za ujednačavanje sudske prakse i za osiguranje pravne sigurnosti. U radu se uz načelni opis sudskog dijaloga predstavlja pozicija hrvatskih upravnih sudova, zatim odnos Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda i ističe se zamisao da je bitno da se ne uspostavlja nikakva nova hijerarhija ni između evropskih sudova, ni između evropskih i nacionalnih sudova. Iako je teza s obzirom na prirodu postupka prethodnog odlučivanja upitna, rad je instruktivan pokazatelj za EU-kandidate iz regije sa kakvim se praktičnim problemima moraju suočiti sudije najviših nacionalnih sudova, ali i države u pogledu organizacije vlastitih sudova. Rad se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 19. 04. 2019)

Go to top