Da li je prikupljanje i obrada podataka o imovini sudija u skladu sa ustavom i zakonom?

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini zabranila je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH da u skladu sa pravilnikom iz septembra 2018. godine obrađuje lične podatke sudija i tužilaca. Ovim je blokiran višegodišnji rad domaćih i stranih eksperata na uspostavljanju sistema koji je trebao osigurati uočavanje i sprečavanje korupcije u pravosuđu. Ujedno je propao jedan projekt u koji su utrošena ozbiljna sredstva. Zabrana Agencije je predmet analize Demirela Delića i može se preuzeti pod ovim linkom. Autor upozorava da je Agencija u ovom slučaju počinila više ozbiljnih propusta u primjeni upravnopravnih propisa i da je prekoračila ovlaštenja, ukratko, da je donijela nezakonitu odluku. On preporučuje pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH, dakle pred sudom čije su sudije putem vlastitog udruženja inicirale odluku Agencije. Centar za javno pravo je skrenuo pažnju na nestručan rad Agencije analizom mišljenja koje je ona dala povodom provjere lažnih diploma. Ovom analizom CJP ponovo upozorava na problematične odluke Agencije i predlaže temeljitu provjeru stvarnih motiva njenog rukovodstva.

(objavljeno 30. 03. 2019)

Go to top