Lažne diplome i pravo na privatnost

Nakon što su u javnost dospjeli dokazi o kupovini diploma u BiH, Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je odlučio provjeriti diplome svojih uposlenika. Tim povodom je od Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH zatraženo mišljenje zakonitosti provjere relevantnih ličnih podataka o stjecanju diploma uposlenika Sekretarijata PS BiH. Agencija je zaključila da Kolegij ne može provjeravati diplome uposlenika, jer bi se na taj način prekršio Zakon o zaštiti ličnih podataka. Početkom februara ove godine, Agencija je pojasnila da „nije, niti može zabraniti provjere“, ali da je za Agenciju „neprihvatljivo generalizovanje i da se svi ljudi stavljaju pod sumnju“. Saradnica FCJP, Sevima Sali-Terzić u analizi koja se može preuzeti ovdje, pokazuje da je mišljenje Agencije netačno i nestručno: ono nije zasnovano na zakonu niti je u skladu sa međunarodnim standardima. Suprotno tome, samo se provjerom izlazi u susret legitimnom javnom interesu da se iz javnog prometa isključe falsificirane diplome i kazne falsifikatori. FCJP ovom analizom poziva javne vlasti da ustraju u svojoj namjeri i da bez ikakvih izuzetaka podvrgnu provjeri sve diplome svojih uposlenika.

(objavljeno 30. 03. 2019)

Go to top