Predlog za promenu Ustava Srbije – tehnika ustavne revizije

Pitanje procedure prve revizije Ustava Republike Srbije iz 2006. godine otvoreno je nakon što je Ministarstvo pravde Republike Srbije usvojilo „Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije“ i dostavilo ga Vladi. Vlada Srbije je, kao ovlašteni predlagač, Narodnoj skupštini podnijela Prijedlog za promjenu Ustava krajem novembra 2018. Do polovine marta Prijedlog nije stavljen na dnevni red Skupštine. Saradnica CJP, Irena Pejić, ukazuje na nedosljednosti koje prate naziv akta o promjeni ustava. Naime pojam „amandman“ ne opisuje adekvatnu formu ustavne promjene i ne odgovara nomotehničkim standardima srbijanskog ustavnog prava. Autorica ističe nedostatke koji su vezani za unošenje amandmanske tehnike u proceduru promjene Ustava Srbije. Niz nomotehničkih prednosti donose izmjene i dopune ustava zakonom i one imaju uporište u pisanom Ustavu. Obaveza je ustavotvornog organa da tačno odredi u kojoj formi želi promijeniti ustav. Jer, naziv akta kojim se ustav mijenja predstavlja materijalnopravno pitanje kojim se zadire u ustavna ovlaštenja nadležnih organa. Određivanje naziva akta o promjeni ustava uslovljava i ustavnu proceduru. Autorica utvrđuje konkretne proceduralne faze koje su uslovljene alternativama: promjena putem ustavnog zakona ili promjena putem ustavnih amandmana. Ekspertiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 13. 03. 2019)

Go to top