Implementiranje antikoruptivnih standarda Ujedinjenih nacija iz perspektive pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije

Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije uspostavljaju antikoruptivne standarde koji na globalnom planu po svome značaju nadilaze nacionalne i regionalne standarde. Njihova primjena u nacionalnom zakonodavstvu predstavlja prvi orijentir za ocjenu podobnosti nacionalnog pravnog poretka da osigura primjenu odgovarajućih antikoruptivnih mjera. U radu Tijane Perić Diligenski se prikazuje sadržaj dvije UN-konvencije o korupciji i provjerava se u kojoj je mjeri pozitivno zakonodavstvo harmonizirano sa njima. Zaključuje se da je zakonodavstvo Srbije u kvalitativnom smislu uglavnom harmonizirano sa antikoruptivnim standardima Ujedinjenih nacija, ali da postoje i propusti koji se mogu ispraviti. Rad se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 20. 02. 2019)

Go to top