Procedure javnih nabavki u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Analiza procedura javnih nabavki pri Ministarstvu odbrane BiH ukazuje na konstantno kršenje pravila i procedura na koje zadnjih četrnaest godina upozoravaju revizorski izvještaji. Kako se ponavljaju skoro identične kvalifikacije i preporuke u revizorskim izvještajima i uočljivo nizak stepen implementacije revizorskih preporuka, Centar za javno pravo donosi prijedlog konkretnih mjera koje bi vodile rješavanju nezakonitosti u procedurama javnih nabavki u Ministarstvu odbrane BiH. U njih ulazi uspostavljanje nove prakse individualne odgovornosti koja bi bila u funkciji sprečavanja nekažnjene zloupotrebe sistema javnih nabavki u kontinuiranom nizu godina. Ukoliko ovakav sistem iz bilo kog razloga ne bi bio provodiv, neophodno je pristupiti zakonskoj intervenciji koja bi osigurala uvođenje specijaliziranih vanjskih agencija koje bi kompetentno i odgovorno vodile javne nabavke za Ministarstvo odbrane BiH. Analiza se može preuzeti ovdje.

(objavljeno 27. 01. 2019)

Go to top