Analiza Zakona o lobiranju Republike Srbije

Zakon o lobiranju Republike Srbije je donešen početkom novembra 2018. i početi će se primjenjivati u drugoj polovini 2019. godine. Zakon je analizirala saradnica CJP Smilja Obradović. U analizi se ukazuje na nedostatke zakonskih rješenja u pogledu inovativnog pristupa antikorupcijskim mjerama kao i na konkretne manjkavosti koje se tiču odredbi o administriranju u proceduri lobiranja, na postojanje brojnih izuzetaka koji djelimično obesmišljavaju odredbe o lobiranju, na unošenje novih pojmova bez originalnih rješenja i na druge zakonske odredbe koje reguliraju istu materiju ili na jednostavniji način osiguravaju pojedine ciljeve iz Zakona o lobiranju. Jedini pozitivan efekt autorica vidi u ispunjenju još jedne obaveze iz međunarodnih ugovora u postupku pristupanja EU i predlaže da se već sada razmišlja o izmjenama i dopunama ovog zakona kako bi se optimirali njegovi ciljevi, naime, donošenju što kvalitetnijih propisa. Analiza se može preuzeti pod ovim linkom.

(objavljeno 22. 01. 2019)

Go to top