Ustavnost člana 395 Zakona o parničnom postupku Republike Srpske i Federacije BiH

Članovi 395 entitetskih zakona o parničnom postupku pokazali su se u BiH problematičnim zbog toga što se primjenom načela uspjeha u parnici pravobranilaštvima, koja se finansiraju iz državnog budžeta nadoknađuju troškovi prema tarifama koje vrijede za advokate. Budući da je pravna priroda advokature i pravobranilaštva različita, a da rizik gubitka spora može privatne osobe odbijati od sudske zaštite, postavilo se pred Ustavnim sudom BiH pitanje ustavnosti konkretnih entitetskih propisa. Centar za javno pravo donosi dva stručna mišljenja koja definiraju problem i prikazuju relevantnu sudsku praksu iz regije i Evropskog suda za ljudska prava i raščlanjuju pitanje ustavnosti konkretnih propisa prema standardu njihove provjere pred Ustavnim sudom BiH. Stručno mišljenje o ustavnosti člana 395 Zakona o parničnom postupku Republike Srpske može se preuzeti pod ovim linkom, a mišljenje o ustavnosti člana 395 Zakona o parničnom postupku Federacije BiH pod ovim linkom.

(objavljeno 11. 12. 2018)

Go to top