Zaključci i preporuke sa naučnog skupa o prezidijalizaciji parlamentarizma u Srbiji

Zaključci i preporuke sa naučnog skupa o prezidijalizaciji parlamentarizma u Srbiji (Beograd 23. 11. 2018. godine): Učesnici skupa su saglasni da postojeći parlamentarni institucionalni model ne zadovoljava potrebe srpskog društveno-političkog miljea. Detalji pod ovim linkom.

(objavljeno 03. 12. 2018)

Go to top