Zaključci i preporuke sa stručnog savjetovanja o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH (Sarajevo 02. 11. 2018)

Zaključke i preporuke sa Druge stručne rasprave o vrednovanju rada sudija i tužilaca u BiH čiji su organizatori bili Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 11. 11. 2018)

Go to top