Aluminij d.d. Mostar na isteku mandata Vlade FBiH - oktobar 2018. godine

Aluminij Mostar se 1990. godine izdvojio iz Energoinvesta i dobio ustaljeno i prepoznatljivo ime Aluminij d.d. Mostar. Tokom rata devedesetih, Aluminij je bio skoro potpuno razoren, te je zahvaljujući ulaganju od devet miliona američkih dolara koje je uložila Republika Hrvatska, 1997. godine pušten u rad pogon «Anode». Potom su slijedila uključenja prvih elektrolitičkih ćelija u «Elektrolizi», a zaključno sa novembrom 1999. godine, aktivirano je 256 elektrolitičkih ćelija, koliko je u pogonu ostalo do danas. Aluminij d.d. Mostar je trenutno zbog akumuliranog gubitka od 345 miliona KM (30. 09. 2018) u vrlo neizvjesnoj situaciji. CJP u analizi Samira Mušovića donosi osnovne podatke o gomilanju dugova. Oni pokazuju da su postojali egzaktni pokazatelji koji su zahtijevali blagovremenu reakciju većinskog vlasnika kako ne bi došlo do gomilanja ovog duga. Analizu možete preuzeti ovdje.

(objavljeno 11. 11. 2018)

Go to top